Şəxsi məlumatların emalı ilə bağlı siyasət

1. Ümumi müddəalar

Bu fərdi məlumatların emalı siyasəti şəxsi məlumatların emalı prosedurunu və TOP21 (bundan sonra Operator) tərəfindən qəbul edilən fərdi məlumatların təhlükəsizliyini təmin etmək üçün tədbirləri müəyyən edir.
1.1. Operator öz fəaliyyətini həyata keçirmək üçün ən mühüm məqsəd və şərt kimi onun şəxsi məlumatlarının işlənilməsi zamanı insan və vətəndaşın hüquq və azadlıqlarına, o cümlədən şəxsi həyatın toxunulmazlığına, şəxsi və ailə sirlərinə dair hüquqların qorunmasını qarşıya qoyur.
1.2. Şəxsi məlumatların emalı ilə bağlı bu Operatorun siyasəti (bundan sonra Siyasət) Operatorun https://az.top-21.com saytına daxil olanlar haqqında əldə edə biləcəyi bütün məlumatlara şamil edilir.

2. Siyasətdə istifadə olunan əsas anlayışlar

2.1. fərdi məlumatların avtomatlaşdırılmış emalı – kompüter texnologiyasından istifadə edərək fərdi məlumatların emalı;
2.2. fərdi məlumatların bloklanması – fərdi məlumatların emalının müvəqqəti dayandırılması (fərdi məlumatların dəqiqləşdirilməsi üçün emalın zəruri olduğu hallar istisna olmaqla);
2.3. internet saytı – https://az.top-21.com şəbəkə ünvanı üzrə internetdə mövcud olmasını təmin edən qrafik və informasiya materiallarının, habelə kompüter proqramlarının və məlumat bazalarının toplusu;
2.4. fərdi məlumatların informasiya sistemi – verilənlər bazalarında olan fərdi məlumatların və onların işlənməsini təmin edən informasiya texnologiyaları və texniki vasitələrin məcmusudur;
2.5. fərdi məlumatların şəxsiyyətsizləşdirilməsi – əlavə məlumatdan istifadə etmədən fərdi məlumatların konkret İstifadəçiyə və ya fərdi məlumatların digər subyektinə məxsusluğunu müəyyən etmək mümkün olmayan hərəkətlər;
2.6. Fərdi məlumatların emalı – avtomatlaşdırma vasitələrindən istifadə etməklə və ya belə vasitələrdən istifadə etmədən fərdi məlumatlarla, o cümlədən toplanması, qeydə alınması, sistemləşdirilməsi, yığılması, saxlanması, dəqiqləşdirilməsi (yenilənməsi, dəyişdirilməsi) ilə həyata keçirilən hər hansı hərəkət (əməliyyat) və ya hərəkətlər (əməliyyatlar) toplusu; şəxsi məlumatların çıxarılması, istifadəsi, ötürülməsi (paylanması, təmin edilməsi, girişi), şəxsiyyətsizləşdirilməsi, bloklanması, silinməsi, məhv edilməsi;
2.7. Operator – fərdi məlumatların işlənməsini təşkil edən və (və ya) həyata keçirən, habelə fərdi məlumatların emalının məqsədlərini, fərdi məlumatların tərkibini müstəqil olaraq və ya digər şəxslərlə birlikdə müstəqil və ya digər şəxslərlə birgə müəyyən edən dövlət orqanı, bələdiyyə orqanı, hüquqi və ya fiziki şəxs. fərdi məlumatlarla işlənmək, hərəkətlər (əməliyyatlar) həyata keçirilmək;
2.8. Şəxsi məlumatlar – https://az.top-21.com saytının konkret və ya müəyyən edilmiş İstifadəçisinə birbaşa və ya dolayısı ilə aid olan hər hansı məlumat;
2.9. İstifadəçi – https://az.top-21.com saytının istənilən ziyarətçisi;
2.10. fərdi məlumatların verilməsi – fərdi məlumatların müəyyən bir şəxsə və ya müəyyən bir dairəyə açıqlanmasına yönəlmiş hərəkətlər;
2.11. Fərdi məlumatların yayılması – fərdi məlumatların qeyri-müəyyən sayda şəxsə açıqlanmasına (fərdi məlumatların ötürülməsinə) və ya fərdi məlumatların qeyri-məhdud sayda şəxslərə tanış olmasına, o cümlədən şəxsi məlumatların kütləvi informasiya vasitələrində dərc edilməsinə, məlumatların yerləşdirilməsinə və telekommunikasiya şəbəkələri və ya şəxsi məlumatlara hər hansı başqa yolla girişin təmin edilməsi;
2.12. fərdi məlumatların transsərhəd ötürülməsi – fərdi məlumatların xarici dövlətin ərazisinə xarici dövlətin orqanına, xarici fiziki və ya xarici hüquqi şəxsə ötürülməsi;
2.13. Fərdi məlumatların məhv edilməsi – fərdi məlumatların məlumat sistemində və (və ya) fərdi məlumatların maddi daşıyıcılarında fərdi məlumatların məzmununun sonrakı bərpasının mümkünsüzlüyü ilə fərdi məlumatların geri qaytarılmayan şəkildə məhv edilməsi ilə nəticələnən hər hansı hərəkətlər.

3. Operator İstifadəçinin aşağıdakı şəxsi məlumatlarını emal edə bilər

3.1. E-poçt ünvanı;
3.2. Sayt həmçinin İnternet statistika xidmətlərindən (Yandex Metrica və Google Analytics və s.) istifadə edərək ziyarətçilər (o cümlədən kukilər) haqqında anonim məlumatları toplayır və emal edir.
3.3. Siyasət mətnində aşağıda göstərilən yuxarıda göstərilən məlumatlar Şəxsi Məlumatların ümumi konsepsiyası ilə birləşir.

4. Şəxsi məlumatların emalının məqsədləri

4.1. İstifadəçinin şəxsi məlumatlarının emalının məqsədi e-poçt göndərməklə İstifadəçini məlumatlandırmaqdır.
4.2. Operator həmçinin İstifadəçiyə yeni məhsul və xidmətlər, xüsusi təkliflər və müxtəlif tədbirlər haqqında bildirişlər göndərmək hüququna malikdir. İstifadəçi hər zaman Operatora [email protected] ünvanına “Yeni məhsul və xidmətlər və xüsusi təkliflər haqqında bildirişlərdən imtina” qeydi ilə e-poçt göndərməklə məlumat mesajlarını almaqdan imtina edə bilər.
4.3. İnternet statistikası xidmətlərindən istifadə etməklə toplanan İstifadəçilərin anonim məlumatları, İstifadəçilərin saytda hərəkətləri haqqında məlumat toplamaq, saytın keyfiyyətini və onun məzmununu yaxşılaşdırmaq üçün xidmət edir.

5. Şəxsi məlumatların emalı üçün hüquqi əsaslar

5.1. Operator İstifadəçinin şəxsi məlumatlarını yalnız https://az.top-21.com saytında yerləşən xüsusi formalar vasitəsilə İstifadəçi tərəfindən müstəqil şəkildə doldurulduqda və/və ya göndərildikdə emal edir. Müvafiq formaları doldurmaqla və/və ya şəxsi məlumatlarını Operatora göndərməklə İstifadəçi bu Siyasətlə razılığını bildirir.
5.2. İstifadəçinin brauzer parametrlərində buna icazə verildiyi təqdirdə Operator İstifadəçi haqqında anonimləşdirilmiş məlumatları emal edir (kukilərin saxlanması və JavaScript texnologiyasından istifadə aktivdir).

6. Fərdi məlumatların toplanması, saxlanması, ötürülməsi və digər emalı növlərinin proseduru

Operator tərəfindən emal edilən fərdi məlumatların təhlükəsizliyi fərdi məlumatların mühafizəsi sahəsində mövcud qanunvericiliyin tələblərinə tam əməl olunması üçün zəruri olan hüquqi, təşkilati və texniki tədbirlərin həyata keçirilməsi ilə təmin edilir.
6.1. Operator şəxsi məlumatların təhlükəsizliyini təmin edir və icazəsiz şəxslərin şəxsi məlumatlara girişinin qarşısını almaq üçün bütün mümkün tədbirləri görür.
6.2. İstifadəçinin şəxsi məlumatları, mövcud qanunvericiliyin tətbiqi ilə bağlı hallar istisna olmaqla, heç bir halda, heç bir halda üçüncü şəxslərə verilməyəcək.
6.3. Şəxsi məlumatlarda qeyri-dəqiqliklər aşkar edilərsə, İstifadəçi “Şəxsi məlumatların yenilənməsi” qeydi ilə Operatorun [email protected] e-poçt ünvanına Operatora bildiriş göndərməklə onları müstəqil şəkildə yeniləyə bilər.
6.4. Şəxsi məlumatların emalı müddəti qeyri-məhduddur. İstifadəçi istənilən vaxt Operatorun [email protected] elektron poçt ünvanına “Şəxsi məlumatların emalına razılığın geri götürülməsi. ”

7. Şəxsi məlumatların transsərhəd ötürülməsi

7.1. Fərdi məlumatların transsərhəd ötürülməsinə başlamazdan əvvəl operator, ərazisinə şəxsi məlumatların ötürülməsi nəzərdə tutulan xarici dövlətin fərdi məlumat subyektlərinin hüquqlarının etibarlı qorunmasını təmin etməyə borcludur.
7.2. Yuxarıda göstərilən tələblərə cavab verməyən fərdi məlumatların xarici dövlətlərin ərazisinə transsərhəd ötürülməsi yalnız fərdi məlumat subyektinin şəxsi məlumatlarının transsərhəd ötürülməsinə və/və ya icrasına yazılı razılığı olduqda həyata keçirilə bilər. şəxsi məlumatların subyektinin tərəf olduğu müqavilə.

8. Yekun müddəalar

8.1. İstifadəçi şəxsi məlumatlarının emalı ilə bağlı maraq doğuran məsələlərlə bağlı [email protected] elektron poçtu vasitəsilə Operatorla əlaqə saxlamaqla istənilən aydınlıq əldə edə bilər.
8.2. Bu sənəd Operatorun şəxsi məlumatların emalı siyasətində hər hansı dəyişikliyi əks etdirəcək. Siyasət yeni versiya ilə əvəz olunana qədər qeyri-müəyyən müddətə qüvvədədir.
8.3. Siyasətin cari versiyası internetdə https://az.top-21.com/politika-konfidencialnosti/ ünvanında sərbəst şəkildə mövcuddur.