İstifadə qaydaları

Bu İstifadəçi Müqaviləsi (bundan sonra Müqavilə adlandırılacaq) bir tərəfdən az.top-21.com saytının sahibi (bundan sonra TOP21 Azərbaycan və ya Administrasiya adlandırılacaq) ilə digər tərəfdən saytın istifadəçisi arasındakı münasibətləri tənzimləyir.
TOP21 Azərbaycan saytı kütləvi informasiya vasitəsi deyil.

Saytdan istifadə etməklə siz bu müqavilənin şərtləri ilə razılaşırsınız.
Əgər bu müqavilənin şərtləri ilə razı deyilsinizsə, TOP21 Azərbaycan saytından istifadə etməyin!

Müqavilənin mövzusu

Administrasiya istifadəçiyə aşağıdakı məlumatları saytda yerləşdirmək hüququ verir:

Müqavilənin mövzusu

Administrasiya istifadəçiyə aşağıdakı məlumatları saytda yerləşdirmək hüququ verir:
– Mətn məlumatı

Tərəflərin hüquq və vəzifələri

İstifadəçinin hüququ var:
– saytda məlumat axtarmaq
– saytda məlumat almaq
– sayt üçün məlumat yaratmaq
– saytda məlumat yaymaq
– saytda yerləşdirilən məzmunu şərh etmək
– mənbəni göstərməklə məlumatları digər saytlara köçürmək
– sayt məlumatlarından şəxsi qeyri-kommersiya məqsədləri üçün istifadə etmək

İdarəetmə hüququna malikdir:
– öz mülahizənizlə və qaydaları yaratmaq, dəyişdirmək, ləğv etmək lazımdır
– saytdakı istənilən məlumata girişi məhdudlaşdırmaq
– məlumat yaratmaq, dəyişdirmək, silmək

İstifadəçi öhdəsinə götürür:
– saytın funksionallığını pozmayın
– məlumatların avtomatlaşdırılmış toplanması və/və ya Sayt və onun Xidmətləri ilə qarşılıqlı əlaqə üçün skriptlərdən (proqramlardan) istifadə etməyin

Administrasiya aşağıdakıları öhdəsinə götürür:
– Administrasiyadan asılı olmayan səbəblərə görə bunun mümkün olmadığı hallar istisna olmaqla, saytın funksionallığını qorumaq.

Tərəflərin məsuliyyəti

– administrasiya üçüncü şəxslər tərəfindən göstərilən xidmətlərə görə heç bir məsuliyyət daşımır
– fors-major vəziyyət (döyüş əməliyyatları, fövqəladə vəziyyət, təbii fəlakət və s.) baş verdikdə Administrasiya İstifadəçi tərəfindən yerləşdirilən məlumatların təhlükəsizliyinə, habelə informasiya resursunun fasiləsiz işləməsinə zəmanət vermir.

Müqavilənin Şərtləri

Bu Müqavilə bu saytdan istənilən istifadə zamanı qüvvəyə minir.
Müqavilə qeyri-müəyyən müddətə qüvvədədir.
Müdiriyyət öz mülahizəsinə uyğun olaraq bu müqaviləni birtərəfli qaydada dəyişdirmək hüququnu özündə saxlayır.
Rəhbərlik Müqaviləyə edilən dəyişikliklər barədə istifadəçilərə məlumat vermir.